Konqresin programı

Konqresin programı

   02 iyul 2022-ci il 

    Qeydiyyat 09.00-10.00

    Sədr: Babək Saleh

    Giriş sözü 10.00-10.10

    Babək Saleh

    Səhiyyə Nazirliyinin endokrinologiya üzrə baş ekspert  mütəxəssisi                                             

 

 

   Saat 10.10-10.40

   Dos., t.e.d. G.Əhmədov. Boy qısalığının etiopatogenezi

   Azərbaycan Tibb Universitetinin

  II Uşaq xəstəlikləri  kafedrası

 

  

    Saat 10.40-11.10

    Ass. İ.Novruzov. Uşaqlarda vaxtından əvvəl cinsi inkişaf

    Azərbaycan Tibb Universitetinin II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

 

   

   Saat 11.10-11.40

    Dos. İ.Karaltı. Hormonların laborator  müayinəsinin  xüsusiyyətləri

    Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Terapevtik Klinikası,

    Türkiyə Hipokrat Laboratoriyası

 

     Saat 11.40-12.10

     G.Cəbrayılova. Uşaq və yeniyetmələrdə hipotireoz

     Azərbaycan Tibb Universitetinin II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

 

     12.10-12.40

     Çay və kofe  fasiləsi

    

   Saat 12.40-13.10

    S. Agayeva.  Uşaqlarda şəkərli diabetin diaqnostikası və müalicə

    vasitələri

   Respublika Endokrinoloji Mərkəzi

 

         

     Saat 13.10-13.40

     S.Nəsibova. Yenidoğulmuşlarda hipoqlikemiyanın idarə   

     edilməsi və tireoid problemləri

     K.Y.Fərəcova adına Pediatriya Elmi Tədqiqat İnstitutu

 

 

     Saat 13.40-14.10

     N.Abaslı. Uşaqlarda böyrəküstü vəzin patologiyaları  

     Azərbaycan Tibb Universitetinin

     Tədris Terapevtik Klinikası

 

    

     Saat 14.10-14.40

     A.Əliyeva. Piylənmədə fibroskan müayinəsinin rolu

     Medipark Klinik Diaqnostik Laboratoriya

 

     Saat 14.40-15.10

     F.Şükürova. Endokrinologiyada klinik hallar

     Bakı şəhəri 14 saylı uşaq poliklinikası

 

 

              Saat 15.10-15.40

              Sual-cavab

   

             15.40-16.00

             Sertifikatların verilməsi