Elmi seminarın keçirilməsi qaydaları

Elmi seminarın keçirilməsi qaydaları


  • 65 yaşdan yuxarı üzvlərin iştirakı yalnız distant formada olmalıdır
  • Elmi seminar üzvü olmayanlar zalda olmamalıdır
  • Zalda texniki işçilərdə daxil olmaqla 10 nəfərdən artıq olmaz
  • Elmi seminar iştirakçıları əvvəldən axıra kimi distant və ya əyanı iştirak etməlidirlər.
  • İştirakçılar arasında 2 metr məsafə saxlanılmalıdır
  • Tibbi maskalardan düzgün istifadə olunmalıdır (burun açıq olmaz)
  • Səsvermə açıq şəkildə keçirilir
  • Bülletenlər paylanılmır